Ирвэс хүзүүвчлэх судлагаа


2008 оноос хойш тус нуруунд 20 цоохор ирвэс бүхий 10 эр, 10 эм ирвэс барьж орчин үеийн судалгааны арга техник бүхий GPS дээр суурилсан сансарын хиймэл дагуулын хүзүүвч зүүн судлаж байна.  Энэхүү судалгаа нь ирвэсний экологийн зарим асуудлууд болох байгаль дахь төрөлт, үхлийн эрчим, гүемийн амьд үлдэх чадвар, шилжилт хөдөлгөөн, амьдрах орчны ашиглалт зэргийг нарийн судалж тодорхой үр дүнд хүрээд байна. Одоогоор нэг ирвэсний дохиолол идэвхитэй ажиллаж байна