Ирвэс хүзүүвчлэн тандан судалгаа


2008 оноос  Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын Тостын нуруунд 23 цоохор ирвэс барьж орчин үеийн судалгааны арга техник бүхий GPS дээр суурилсан сансарын хиймэл дагуулын хүзүүвч зүүн цоохор ирвэсний экологийн зарим асуудлууд болох эзэмшил нутаг, байгаль дахь төрөлт, үхлийн эрчим, гүемийн амьд үлдэх чадвар, шилжилт хөдөлгөөн, амьдрах орчны ашиглалт зэргийг нарийн судалж тодорхой үр дүнд хүрсэн.