Идэш тэжээлийн судлагаа


Махчин амьтад нь идэш бологч амьтнаа агнаад хэдэн өдрийн турш тэр орчимдоо  байрлан  хооллодог. Хүзүүвчтэй ирвэсний хувьд амьтан агнасан үед сансрын байршилаар багахан хэмжээний газарт олон цэг өгдөг нь тухайн ирвэс ан хийсэн  байна гэсэн дохио болдог. Энэ судалгаагаар ихэнхдээ янгир ямаа дийлэнх нь байсан бөгөөд мөн ямаа, аргаль хонь, хонь, морь, тэмээ зэрэг идсэн байсан байна.