Генетикийн судлагаа


2009 онд цуглуулсан 88 ялгадасыг Францын Альпийн Экологийн лаборатори-д генетикийн анализ хийхэд 12 нь анализ хийхэд тохиромжгүй байсан ба нийт дээжний 70 нь янгир, 21% нь гэрийн ямаа, 14 % нь аргаль болон хонь, 1% нь хахилаг байсан байна. Энэ оны 6-8 саруудад автомат камер тавьж шалгаж байх явцдаа цоохор ирвэсний 200 ширхэг ялгадас цуглуулж шинжилгээнд явуулна.