Автомат камерийн судлагаа


 

 

Reconyx маркын автомат камерийг Гурвантэс сумын Тост-Тосонбумбын нуруу, Говь Гурван Сайханы БЦГ /ГГБЦГ/ – ын Нэмэгт, Гилбэнт, Сэврэй сумын Сэврэй Хайрхан, Баяндалай, Хүрмэн, Булган, Ханхонгор сумдыг хамарсан Баруун, Дунд болон Зүүн Сайханы уулсад 40-60 хоногийн хугацаанд 40 камерийг өөр хоорондоо 5 км-ийн зайнд  байршуулаад хураан авч байна. Энэхүү судалгаагаар дээрх уулсын цоохор ирвэсний тоо толгойг гаргасан".