Судалгаа


Судлагаа, шинжилгээний хөтөлбөр

Цоохор ирвэс нь Төв Азийн 12 оронд тархсан ойролцоогоор 3500 орчим тоо толгой бүхий өндөруулын бүсэд амьдардаг муурын овгийн амьтан юм. Монгол орны 10 аймгийн 107 сумын нутагт 1000 орчим тоо толгой байдаг гэж эрдэмтэд тогтоосон байдаг. Манай орон цоохор ирвэсний тоо толгой, нягтшилаараа дэлхийд 2 дугаарт ордог судалгааны өндөр ач холбогдол бүхий орон юм. Цоохор ирвэсний экологийн зарим асуудлууд өнөө хүртэл сайн судлагдаагүй байсан бөгөөд Монгол болон олон улсын эрдэмтэн судлаачдын ачаар энэхүү амьтны цогц судалгаа дэлхийн хэмжээнд амжилттай судлагдах эх үүсвэр 2008 онд Монголд анх удаа тавигдсан юм.