Амьтанаас мал хамгаалах хашааны төсөл


Цоохор Ирвэсний экологийн урт хугацааны цогц судалгааны ажлын хүрээнд малчид малаа ирвэс болон чононд бариулсан тохиолдол олноор бүртгэгдэж байна. Жишээ нь 2009 онд Тост багийн нутаг Хөвд хэмээх газар цоохор ирвэс нэг айлын хотноос 26 мал барьсан тохиолдол гарсан ба ийм тохиолдол нь зөвхөн Тост ууланд төдийгүй цоохор ирвэс бүхий бусад аймгуудад жил бүр үүссээр байна.


 

Зэрлэг амьтнаас малчдад үзүүлж буй энэхүү хохирлыг бууруулахын тулд шөнийн цагт хотон дахь малаа араатнаас хамгаалах арга , хэрэгслүүдийг туршин үзэж оновчтой аргыг сонгон хэрэгжүүлж байна. Бидний явуулсан малын хохирлын судалгааны үр дүнг авч үзэхэд ирвэсэнд бариулсан нийт малын хохирлын ихэнх хувь 80% - нь шөнийн цагаар хотонд, 20% -нь бэлчээрт гардгийг харуулсан бол чонын хувьд 76% -г бэлчээрт, 24% -г нь хотноос ирж авдаг нь харагдаж байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд цахилгаанжуулсан торон хашаа, дуу гаргагч гэх мэт хэрэгслүүдийг хийж зэрлэг амьтны гүйдэл, байршлыг харгалзан 2014 оны байдлаар 10 айлд барьж туршилт хийж байна. Тус хашаа нь 2м гаруй өндөртэй 12 вольтийн нарны энергээр цэнэглэгддэг бөгөөд зэрлэг амьтан хүрсэн тохиолдолд тог цохиж үргээх зориулалттай.