Mission

Дэлхийд нэн ховордсон цоохор ирвэс, түүний экосистемийг Монгол орны хэмжээнд шинжлэх ухааны мэдээлэл дээр суурилан нутгийн иргэдийн оролцоотой хамгаалах.

Our activities

Цоохор ирвэсний судалгаа шинжилгээ болон орон нутгийн иргэдэд түшиглэн байгаль хамгаалах үйл ажилллагааг явуулж байна.

Research
Бид Монгол орны цоохор ирвэсний судлагаанд хувь нэмрээ оруулж, ирвэс бүхий аймаг, сумдад идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж ирлээ.

Read more

Conservation
Хүн ба ирвэс хоорондын зөрчлийг багасгах зорилгоор байгаль орчин, малчдад ээлтэй хэд хэдэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Read more

Ирвэс байгаа бол тэнд аргаль, янгир зэрэг идэш тэжээл бологч амьтдын тоо толгой хэвийн байх ба үүнийг дагаад бэлчээр, ус хүрэлцээтэй сайн байгааг илтгэн харуулдаг.

Partner with us

Ирвэс хамгаалахад бид бүгдийн оролцоо хэрэгтэй. Таны хувь нэмэр юу вэ?