Эрхэм зорилго

Дэлхийд нэн ховордсон цоохор ирвэс, түүний экосистемийг Монгол орны хэмжээнд шинжлэх ухааны
мэдээлэл
дээр суурилан нутгийн иргэдийн оролцоотой хамгаалах.

Бидний үйл ажиллагаа

Цоохор ирвэсний судалгаа шинжилгээ болон орон нутгийн иргэдэд түшиглэн
байгаль хамгаалах үйл ажилллагааг явуулж байна.

Судалгаа
Бид Монгол орны цоохор ирвэсний судлагаанд хувь нэмрээ оруулж, ирвэс бүхий аймаг, сумдад идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж ирлээ.

Дэлгэрэнгүй

Хамгаалал
Хүн ба ирвэс хоорондын зөрчлийг багасгах зорилгоор байгаль орчин, малчдад ээлтэй хэд хэдэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Ирвэс байгаа бол тэнд аргаль, янгир зэрэг идэш тэжээл бологч амьтдын

тоо толгой хэвийн байх ба үүнийг дагаад бэлчээр, ус хүрэлцээтэй

сайн байгааг илтгэн харуулдаг.

Хамтарч ажиллах

Ирвэс хамгаалахад бид бүгдийн оролцоо хэрэгтэй. Таны хувь нэмэр юу вэ?